7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Tư vấn luật đất đai

Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

12-10-2021

Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất tại Điều 191, cụ thể như sau:

Xem thêm

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

12-10-2021

Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Điều 203 như sau:

Xem thêm

Tư vấn Luật đất đai nhà ở

12-10-2021

Luật đất đai là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai.

Xem thêm