7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Tin tức chi tiết

Để thôi quốc tịch Việt Nam cần hồ sơ và thủ tục gì?


Thôi quốc tịch Việt Nam là việc công dân hiện đang có quốc tịch Việt Nam, tự nguyện xin thôi quốc tịch và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài hoặc trường hợp đang có quốc tịch Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, nay có đơn tự nguyện xin thôi quốc tịch Việt Nam.
-.Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam thì đều được Chủ tịch nước xem xét, quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam.
I. Những người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc các trường hợp sau đây sẽ không được thôi quốc tịch (khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam):
+ Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án Việt Nam;
+ Đang bị tạm giam để chờ thi hành án;
+ Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.
+ Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
+ Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam.
Vậy, để thôi quốc tịch Việt Nam hồ sơ, thủ tục cần gì. Quy trình giải quyết cụ thể, thời gian giải quyết…như thế nào? Để được hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục nhắn tin cho chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp:
Văn phòng Luật sư Phúc Tín Tâm
Điện thoại: 0904.928.456

Tin Liên Quan

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 01-07-2014

12-10-2021

TRƯỜNG HỢP NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QSD ĐẤT TRƯỚC NGÀY 01/7/2014 MÀ BẠN CHỈ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG THÌ BẠN PHẢI LÀM GÌ?

Xem thêm