7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Thủ tục hành chính đất đai


Thủ tục hành chính về đất đai trong Luật đất đai 2013 được quy định nhằm đảm bảo có một thiết chế để Nhà nước thực hiện việc quản lý đất đai như giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v…

Thủ tục hành chính về đất đai là gì và bao gồm những nội dung nào?

Thủ tục hành chính về đất đai là gì

Qua đó người sử dụng đất được thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quá trình sử dụng đất như đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất như: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất; v.v…

Theo quy định tại khoản 1 Điều 195 Luật đất đai 2013, thủ tục hành chính về đất đai bao gồm 7 nhóm thủ tục sau:

(1) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

(2) Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

(3) Thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

(4) Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất;

(5) Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất;

(6) Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính;

(7) Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trong trường hợp cần tư vấn về luật đất đai, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Luật sư Phúc Tín Tâm

Địa chỉ: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Tư vấn pháp luật, tố tụng, giải quyết tranh chấp...: 0904 928 456/ 0932 280 288 (Ms.Hằng)

* Dịch vụ pháp lý (Doanh nghiệp, giấy phép...): 0915 827 090 (Mr.Vũ)