7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Tin tức chi tiết

TỘI PHẢN BỘI TỔ QUỐC

Điều 108 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Như vậy, tội phản bội tổ quốc là hành vi của công dân Việt Nam câu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Dấu hiệu pháp lý của tội phạm này như sau:

- Khách thể của tội phạm: Khách thể trực tiếp của tội này là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Đây là những quan hệ xã hội có tầm quan trọng  đặc biệt, là lợi ích cơ bản của dân tộc Việt Nam, là thành quả của công cuộc xây dựng, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc của nhiều thế hệ con dân Việt Nam.

- Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội phản bội tổ quốc được đặc trưng bằng hành vi câu kết với người nước ngoài của công dân Việt Nam.

Câu kết với người nước ngoài được hiểu là việc người phạm tội có quan hệ qua lại chặt chẽ với nước ngoài, phối hợp với nước ngoài trong các hoạt động chống phá Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hành vi câu kết với người nước ngoài khác với các hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia khác có mối liên hệ với nước ngoài ở mối quan hệ mang tính phối hợp giữa người phạm tội với phía người nước ngoài trong các hoạt động chống phá Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hành vi câu kết với người nước ngoài cấu thành tội phản bội tổ quốc có thể kể đến như:

+ Bàn bạc với nước ngoài về mưu đồ chính trị và các mặt khác nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài về mặt tài chính, vũ khí hoặc phương tiện kỹ thuật hoặc lợi ích vật chất khác phục vụ cho hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam

+ Hoạt động dựa vào thế lưc nước ngoài gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam

+ Tiếp tay cho nước ngoài để hoạt động chống chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Chủ thể của tội phạm: Công dân Việt Nam, có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

- Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích là nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Mức hình phạt với Tội Phản bội tổ quốc

Hiện nay, với người phạm tội tổ quốc có đầy đủ các dấu hiệu pháp lý nêu trên có thể đối mặt với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ các cơ quan có t rách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tin Liên Quan

Thủ tục mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

12-10-2021

Thủ tục mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự. Khi bị can, bị cáo nếu không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam thì có thể trực tiếp đến mời luật sư trực tiếp.

Xem thêm

Các công việc luật sư trong vụ án hình sự

12-10-2021

Đầu tiên phải nói đến vai trò hết sức quan trọng của Luật sư trong hoạt động tố tụng hình sự, Luật sư góp phần tìm ra sự thật khách quan của vụ án; tránh oan, sai;

Xem thêm

LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ TRANH TỤNG VỤ ÁN HÌNH SỰ.

12-10-2021

Luật sư tranh tụng hình sự có vai trò rất quan trọng đối với các bị can, bị cáo, bị hại…trong các vụ án hình sự. Bởi luật sư tham gia trong vụ án hình sự sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tuân thủ luật pháp

Xem thêm