7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Tin tức chi tiết

Tư vấn về Hợp đồng Dân sự

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về hợp đồng dân sự và các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng dân sự  bao gồm:

  • +   Hợp đồng mua bán tài sản;
  • +    Hợp đồng trao đổi tài sản;
  • +   Hợp đồng tặng cho tài sản;
  • +   Hợp đồng vay tài sản;
  • +   Hợp đồng thuê tài sản;
  • +   Hợp đồng mượn tài sản;
  • +   Hợp đồng gửi giữ tài sản;
  • +   Hợp đồng dịch vụ, vận chuyển, gia công, ủy quyền, bảo hiểm ….;

Tin Liên Quan

Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

12-10-2021

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự. Luật sư bảo vệ cho người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Xem thêm